Satılık Tekneler

İlan Türü:
select
Yat Tipi:
select
Marka:
Fiyata Göre: -
Boy: -
select
Lokasyona Göre:
select
Kelime-İlan Numarası:
Ara
Durum :
select
Kategori :
select
Fiyata Göre: -
Kelime-İlan Numarası:
Ara
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.SATICI

Unvan

:

Vido Telekomunikasyon Hizmetleri ve Iletisim ltd Sti

Adres

:

Küçük Bebek Cad. Dayı Bey Sok No:2A Bebek, Beşiktaş-Istanbul

Telefon

:

2122650135

Faks

:

E-posta

:

info@yatvitrini.com

2.ALICI

Adı                :

 

Adres             :     

 

Telefon          :   

 

Faks               :      

 

E-posta          :

 

 

3. ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün Adı /Markası

Adet

Satış Bedeli
(KDV dahil toplam)

 

 

 

4. ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI


Ürünlerin Toplam Fiyatı

:

Ürünlerin Toplam Vergisi (KDV)

:

Toplam Kargo Ücreti

:

Toplam Teslim Fiyatı

:

5. TAAHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Satıcının fiyat dahil tüm taahhütleri ön bilgilerin verildiği ve mesafeli satış sözleşmesi yapıldığı anda geçerlidir. Sonrasında değişebilir. Hata durumlarında Ürün bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir.

6. ÖDEME ŞEKLİ VE ÜRÜN TESLİMATI

Ödemeler, kredi kartı veya havale ile yapılabilmektedir.  Ürünün teslimi Alıcı’nın talep ettiği adreste kendisine veya teslim edilmesini istediği kişiye yapılır. Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafı Satıcıya aittir. Ürün teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır. Kargo firmasının, Ürünler'i Alıcı'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Alıcı'ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Teslim anında Alıcı`nın adresinde bulunmaması durumunda Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı’ya aittir. Sipariş konusu Ürün teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin bir nüshasının Satıcıya ulaştırılmış olması veya elektronik ortamda onaylanması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünü teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
7. ÜRÜN TESLİM ZAMANI
Teslimat, stokun müsait olması, ödemesinin yapılarak Satıcı‘ya ulaşmasının ve varsa diğer gerekliliklerin yerine getirilmesinin ardından; tam ve sipariş verildiği nitelikleriyle, ürünün tedarik ve ulaştırılma süreçlerinin durumuna göre ortalama 4 gündür. Bu süre sevkiyatlarda bir sorun yaşanması durumunda, Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak siparişin iletildiği günden itibaren azami 30 günlük süreyi aşmamak koşuluyla Alıcı’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa yapılır. Satıcı, bu süre içinde Alıcı’ya yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı haklı bir nedenle sözleşme konusu Ürünü Alıcı’ya tedarik edemeyecek durumda olursa, Alıcı’yı bilgilendirerek ve onayını da alarak, eşit kalite ve fiyatta başka bir Ürün’ü temin edebilecektir.
8. ÖDEME PLANI
Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

9. CAYMA HAKKININ KULLANIMI
Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin aynı süre içinde Satıcıya yazılı olarak e-postayla, faksla, telefonla veya herhangi bir sürekli veri taşıyıcısı ile yapılması yeterli olup, cayma hakkına konu Ürünün 10. Madde de belirtilen ürün ve niteliklerden olmaması gerekir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur.
Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturasının sunulması gerekmektedir (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) Ayrıca, fatura aslı gönderilmezse, Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
b) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcıyı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) Teslim edilen diğer ekler, promosyon ve hediyeler, evrak ve diğer gereklilikler ile teslim edilmesi şarttır. Eksik gönderimlerde Satıcı’nın kararı geçerli olacaktır.

9.2. Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması Alıcı’nın kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

10. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

10.1. Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler ile Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemeleri.

 

11. İLETİŞİM ÜCRETLERİ

Müşteri destek hattı ile yapılan iletişim bedeli Satıcı’ya aittir.

12.  TALEP VE ŞİKAYETLERİN İLETİLMESİ
Alıcı, her türlü talep ve şikâyetlerini Satıcının 1.maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.
13. YETKİLİ MAHKEME

Satışla ilgili herhangi bir sorun yaşanması durumunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.
1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,

  1. Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.161,67 TL,
  1. 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.

Ön bilgilerde belirtilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir. Tüketiciler talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

Alıcı, 4882 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı kanunun M.9/A, f.2 ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgilendirme Formu`nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

TARAFLAR

SATICI

:

ALICI

:

Tarih

:

Sosyal Medya‘da Bizi Takip Edin!

ok

Satış Sözleşmesi | Kullanım Koşulları | Gizlilik İlkeleri | Site Haritası

© Copyright 2012, Tüm hakları saklıdır.