Satılık Tekneler

Türk Bayrağına Geçiş Yürürlüğe Girdi
27.01.2017 Türk Bayrağına Geçiş Yürürlüğe Girdi Bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı torba Kanunun 38. maddesi ile 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye geçici bir madde eklenerek; yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk Bayrağına geçişine ilişkin istisnalar yayınlandı. Yıllardır beklenen bu düzenleme ile; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hayata geçirilerek Türk vatandaşlarının denizle olan bağının kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor. Böylelikle bir yandan yabancı bayrak taşıyan teknelerin Türk bayrağına geçmeleri teşvik edilirken, Türk Vatandaşlarının tekne satın almalarında da vergi açısından önemli avantajlar getirilmiş olacak. 

Yürürlüğe giren kanun maddesi şöyle: 
MADDE 38 - 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin istisnalar”

GEÇİCİ MADDE 9 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikali veraset ve intikal vergisinden; bunların Türkiye’ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemler, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yer alan bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç olmak üzere, gümrük vergisi dâhil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan müstesnadır.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunları Türkiye’ye ithal edenler veya adlarına kayıt ve tescil ettirenler hakkında, bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Yasanın uygulama detayları ile ilgili yönetmelik yayınlandığında sizi yine www.yatvitrini.com sitemizde bilgilendiriyor olacağız.YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber sadece yatvitrini.com’a link verilerek kullanılabilir. Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Yorumlar
 
Görüntülenecek kayıt yoktur.
Yorum Ekle

Yorum ekle

Gönder

Sosyal Medya‘da Bizi Takip Edin!

ok

Satış Sözleşmesi | Kullanım Koşulları | Gizlilik İlkeleri | Site Haritası

© Copyright 2012, Tüm hakları saklıdır.