Satılık Tekneler

Teknenizin sigorta bedelini kim belirlesin ?
02.04.2014 Teknenizin sigorta bedelini kim belirlesin ?

TEKNENİZİN SİGORTA BEDELİNİ KİM BELİRLESİN ? 

(TEKNE&MAKİNA SİGORTALARINDA)

Sigorta sektörünü yıllardır en çok meşgul eden konu teknik karlılık konusudur. Sektörün para kazanabilmesi için sigorta sektöründe çalışan herkes teknik kar etmenin önemine değinmiş, sektörü ihya edecek sihirli yolun nereden geçtiğini aramıştır. 

Birçok sigorta şirketi teknolojiden maksimum seviyede faydalanma ile hasar anında kaliteli yönetim sisteminin gelişmesi ve sürekliliğini sağlayarak bunu başarmaya çalışmaktadır. Aslında, söz konusu sihirli yolun başlangıcı sigorta poliçesinin doğru teminatlara göre düzenlenmesi, gemi, yat ve tekneler ile ilgili olarak da sigorta bedelinin gerçek piyasa değerine uygun tespiti ile başlamaktadır.

Her sigorta poliçesinde, tazminata esas oluşturan sigorta bedeli açıkça belirtilir. Teknenizin sigorta bedeli, sigorta şirketinin sorumluluğunun üst sınırını oluşturur. Sigortalanan teknenin gerçek piyasa bedeline ise “sigorta değeri” denmektedir. Doğru işleyen bir sigorta sözleşmesinde, teknenizin sigorta bedeli ile sigorta değeri, birbirine eşit olmalıdır. 

Teknenizin sigorta bedelini kim belirlesin ?

Peki sigortalanacak teknenizin sigorta bedelini  kim belirler ? 


Sigortalılar ile ileride mutabakatsızlık yaşamak istemeyen sigorta şirketleri ile sigorta bilinci olan tekne sahipleri bir sigorta eksperini görevlendirerek teknesinin kıymet takdirini sigorta eksperlerine yaptırmakta ve sigortalanacak tekne ve rizikolarıyla ilgili detaylı bir rapora sahip olmaktadır. Böylece, sigortacı neyi sigortaladığını sigortalı neyi sigortalattığını bilmektedir.

Çoğunluk ise ; Nasıl olsa ülkemizde herkes futbolu en yetkin teknik direktörden daha iyi bilmektedir. Bir doktorun, avukatın ya da mühendisin yıllarca dirsek çürüterek elde edebildiği bilgi ve tecrübeye her vatandaşımız çoktan sahiptir. Vatandaş sahibi olduğu teknenin değerini mi bilemeyecek? diye düşünerek kendisi, teknenin kaptanı veya sigorta acentesi tarafından belirlenen değer üzerinden sigorta poliçesini yaptırmaktadır. Sigorta poliçeleri, çoğunlukla bu şekilde belirlenen sigorta bedeline göre tanzim edilmektedir. 

Sigortalıların tekne marketindeki gelişmelere uzak olması ya da teknesini yüksek fiyata satmak veya kredi kullanmak istemesi, bazı sigorta acentelerinin bilgi eksikliği gibi çeşitli sebeplerle sigortalıların tekne bedellerini yüksek beyan ettikleri çok rastlanılan bir durumdur. Bazen de yeni bir teknenin riskinin düşük olduğu düşünülerek az prim ödemek için teknesinin sigorta bedelini düşük gösteren sigortalılar da vardır.

Teknenizin sigorta bedelini kim belirlesin ?

Sigortacılık K.na göre teknelerin kıymet takdirini yapmakla yetkili ve ekspertiz raporu hukuken geçerli olan sadece sigorta eksperleridir. Bir sigorta eksperi tarafından tespiti yapılmamış sigorta bedeli zaten hasar ekspertizi esnasında yine bir sigorta eksperi tarafından incelenmektedir. Bir hasarın gerçekleşmesi halinde sigortalı teknenin güncel değerinin belirlenmesi eksperlerden beklenen en önemli işlev olmaktadır. Çünkü; sigortalı teknenin piyasa değerinin sigorta bedelinden fazla olması durumunda eksik sigorta, daha az olması durumunda ise aşkın sigorta söz konusudur. 

Bunun anlamı kısaca şudur. Sigortalı teknenin değeri sigorta poliçesinde piyasa değerine göre eksik gösterilmişse daha az prim ödenmiş demektir. Dolayısıyla, bir hasarın gerçekleşmesi halinde sigortalıya ödenecek tazminat eksik ödenen prim oranında az olacaktır. Sigortalı teknenin değeri sigorta poliçesinde fazla gösterilmişse bu durumda aşkın sigorta söz konusu olacak ve sigortalı boşu boşuna fazla prim ödemiş olacaktır.

Sigortalılar, kendilerinin belirlediği tekne sigorta bedelini hasarın ekspertizini yapan eksperinde onaylaması beklentisi içindedirler. Sigortalı teknenin değerinin hasar günü itibariyle sigorta eksperi tarafından objektif olarak tespiti halinde ise sorunlar yaşanmaktadır. Sigorta eksperinin belirlediği rayiç değerin beyan edilen sigorta bedeli ile uyuşmaması durumunda sigorta şirketi ile sigortalı arasında mutabakatsızlık yaşanmakta çoğu zamanda bu durumun sebebi olarak sigorta eksperleri suçlanmaktadır.

Teknenizin sigorta bedelini kim belirlesin ?

Yıllardan beri bir milyon Euro sigorta bedeli üzerinden sigorta primini ödediği teknesinin rayiç değerinin 500 bin Euro olduğunu öğrenen sigortalının yaşadığı hayal kırıklığı da büyük olmaktadır. Sonuçta sigorta şirketi ile sigortalı arasında anlaşmazlık oluşmakta, bu durum sigortalı, sigortacı, acente, eksper herkesin mutsuz olmasına, sektörde güven kaybına sebep olmaktadır.  Böyle bir durumda, sigorta eksperi hemen günah keçisi ilan edilmektedir.

Halbuki, sigorta eksperleri her biri kendi konusunda bilgi ve mesleki tecrübesiyle uzman ve bilirkişidir. Denizcilik piyasasındaki gelişmeler, gemi ve yat marketindeki değişimler sigorta eksperleri tarafından profesyonel bir şekilde takip edilmektedir. Sigorta eksperleri her zaman branşlarıyla ilgili marketler hakkında en sağlıklı verilere sahiptir. 

Aslında uyuşmazlığın kaynağında çözümü oldukça basittir. Yeter ki, sigorta eksperlerinin uzmanlığından, mesleki tecrübesinden faydalanmayı bilelim. Hele hele ülkemizde eksperlik hizmetleri bu kadar ucuz iken sigorta şirketleri de artık ekspertiz maliyeti ile mutsuz bir sigortalının maliyeti arasında bir tercih yapmak zorundadır.

Teknelerin sigorta bedellerinin sigorta eksperi tarafından tespitiyle sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında bir hasar anında olası anlaşmazlıklar önlenebilir, sigorta bedelinin belirlenmesinden kaynaklanan anlaşmazlık konularının hukuki platforma taşınmasına gerek kalmaz ve gerçek hasar tazminatının eksiksiz ödenmesi de sağlanmış olur. 

Ayrıca, sigorta eksperleri, mutabakatlı kıymet tespiti esnasında yaptıkları ön ekspertiz ile riskleri tanımlayarak, risk unsurlarına açıklık getirerek sigorta şirketlerinin riskleri kontrol etmesine yardımcı olmaktadır. Hasar yönetiminde riski tanımlamak, risk unsurlarına açıklık getirmek, detaylandırmak, riziko unsurlarını şeffaf hale getirmek doğal olarak hasar maliyetlerinin düşmesini sağlayacak buna bağlı olarak da sektörde toplanan primlerin fiyatları düşecektir.

Sonuçta; geminizin, yatınızın veya teknenizin sigorta bedelini bir sigorta eksperi belirlemelidir. Böylece, sektörde yer alan sigorta şirketi, acente, eksper herkes kendi işini yaptığı takdirde hiçbir sorun kalmayacak sigortalı ile birlikte herkes mutlu olacaktır. 

Bu bilgilendirici yazıyı bizimle paylaştığı için Titanik Sigorta Eksperlik Hizmetleri firmasından, Oktay Kuzuğ bey'e yatvitrini.com ekibi olarak teşekkür ederiz. YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber sadece yatvitrini.com’a link verilerek kullanılabilir. Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Yorumlar
 

Teşekkürler Oktay bey....

Sevgili oktay bey evet çok haklısınız...Tekneler çok karklılık yaratıyor siorta açısından, aynu metre aynı metre bir ahşap yat.. Çok farklı fiaytlara satılıyor.Biz sigortacalıar genelde tekneyi alanın beyanı veya var ise noter satış bedeli, onun dışında eskradan eklenmiş aksesuar farklı çapta motor, vs vs inanın o kada çok ki teferruat, onuniçin en iyiyi sigorta kesilmeen önce tekneden anlayana, bilen iyi bir ekspere fiyat çıkartmak ve sonra dan sigorta yaptırmaktır...Kolay gelsin RASTGELE...

Ekspertiz raporunun alınması aslında herkese kazan-kazan sağlayan bir yoldur. Yalnız her eksper de her konuda uzman olmayabilir. Örneğin tekne, gemi ekspertizini yapanlar genelde bu tarz işlere bakan uzmanlardır. Eğer çalıştığınız sigorta şirketi siz bu konuda uzman bie eksper yönlendiremez ise Eksperler Birliği'nden de talep edilebilir diye düşünüyorum. Önemli olan yapılacak ekspertizi çalıştığınız sigorta şirketinin kabul ediyor olmasıdır. Sadece tekneniz için değil, fiyatına bir türlü karar veremediğiniz, ederi hakkında çok da yorumda bulunmadığınız tüm mallarınıız için ekspertiz yapılabilir. Unutmadan, ekspertizin en önemli faydası, sigortaya konu olan malın bir kusuru ve/veya eksikliği sebebiyle riski artıyor ise bunun tespitidir. Örneğin işyerinizde yangın tüpünüz yok ise, alarmınız yok ise, güvenlik elamanınız bulunmuyor ise eksper bunları size söyler. Yapmayacağım derseniz ya sigorta alamazsınız ya da alırsanız yüksek bedeller ödersiniz. Tekne için de özellikle çalışan aksaml

Yorum Ekle

Yorum ekle

Gönder